ایمیل

info@jahansportgroup.com

دفتر مرکزی

خراسان رضوی، مشهد، خین عرب، منطقه صنعتی حسن شهاب

در تماس باشید

ارتباط با ما

کارخانه ها با معرفی ماشین آلات در طول انقلاب صنعتی به وجود آمدند که سرمایه و نیازهای فضا برای صنعت کلبه یا کارگاه ها خیلی بزرگ شد.